@
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Εάν έχω λάβει προειδοποίηση περιθωρίου, τι θα συμβεί σε περίπτωση που η αγορά κινηθεί υπέρ μου;

Από την 29η Ιουλίου 2018 θα υπάρχει ημερήσιος έλεγχος περιθωρίου στις 17:00 Νέας Υόρκης. Αν η αγορά έχει κινηθεί υπέρ σας εκείνη την περίοδο, έτσι ώστε το Διαθέσιμο Περιθώριο Διατήρησης (Διαθ. Περ. Διατ.) να είναι μεγαλύτερο του μηδενός (0), η κατάσταση του λογαριασμού σας θα ανανεωθεί (MC=N). Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη πελατών της FXCM ή το Trading Desk αν επιθυμείτε να ξεκλειδώσετε τον λογαριασμό σας νωρίτερα.

Μόλις η κατάσταση του λογαριασμού σας επανέρθει, ο λογαριασμός σας δεν θα είναι πλέον σε κατάσταση «μόνο κλείσιμο θέσεων» και θα έχετε τη δυνατότητα να ανοίξετε νέες θέσεις, δεδομένου ότι έχετε επαρκές περιθώριο στον λογαριασμό σας.