@
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Με το Tiered Margin, πότε θα ρευστοποιηθούν οι θέσεις μου στην Trading Station;

Από την 29η Ιουλίου 2018, αν το ακαθάριστο κεφάλαιο του λογαριασμού σας φτάσει στο περιθώριο ρευστοποίησης (Δεσμευμένο Κεφάλαιο) ή χαμηλότερα, όλες οι ανοικτές θέσεις θα ρευστοποιηθούν άμεσα.