Τι είναι η μετακύληση; (Rollover)

Η μετακύληση ή rollover είναι το επιτόκιο που θα χρεωθεί ή θα πιστωθεί στο λογαριασμό σας αν αφήσετε μια θέση μετά τις 17:00 ώρα Νέας Υόρκης (overnight). Κάθε νόμισμα έχει το δικό του επιτόκιο και επειδή στο FOREX το trading γίνεται μεταξύ ζευγών ισοτιμιών, κάθε συναλλαγή σχετίζεται όχι μόνο με δύο διαφορετικά νομίσματα, αλλά και με δύο διαφορετικά επιτόκια.

Τα overnight επιτόκια θα υποδείξουν εάν ο trader τελικά θα πληρώσει για να διατηρήσει τη θέση ή θα λάβει το επιτόκιο. Τυπικά, αυτά τα διατραπεζικά επιτόκια θα προσεγγίζουν τους στόχους της κεντρικής τράπεζας, ωστόσο έντονες μεταβολές στην προσφορά ή στην ζήτηση για ένα συγκεκριμένο νόμισμα ενδέχεται να μεταβάλλουν τα επιτόκια δανεισμού σε διαφορετικά επίπεδα σε σχέση με αυτά των κεντρικών τραπεζών.

Τυπικά, εάν το επιτόκιο του νομίσματος που αγοράσατε είναι μεγαλύτερο από το επιτόκιο του νομίσματος που πουλήσατε, τότε το rollover θα πιστωθεί στο λογαριασμό σας (θετική μετακύληση ή positive rollover). Αν το επιτόκιο του νομίσματος που αγοράσατε είναι μικρότερο από το επιτόκιο του νομίσματος που πουλήσατε, τότε το rollover θα χρεωθεί στο λογαριασμό σας (αρνητική μετακύληση ή negative rollover).

Είναι όμως πιθανό τα rollover τόσο για την αγορά όσο και για την πώληση στο ίδιο ζεύγος να είναι αρνητικά, καθώς τόσο οι Τράπεζες όσο και και η FXCM χρεώνουν ένα μικρό spread στο επιτόκιο που χρεώνεται ή πιστώνεται.

Κάθε πελάτης που διατηρεί μία θέση ανοιχτή στο τέλος της ημέρας (17:00 ώρα Νέας Υόρκης) θα πιστωθεί ή θα χρεωθεί το rollover.

Το rollover μπορεί να προσθέσει ένα σημαντικό κέρδος ή ζημία στη συναλλαγή σας. Μπορείτε να δείτε τα επερχόμενα rollover στην πλατφόρμα Trading Station, από τα παράθυρα της ‘’Απλής’’ και της ‘’Αναλυτικής Εμφάνισης Τιμών’’.

Η πλατφόρμα Trading Station υπολογίζει αυτόματα και αναφέρει για εσάς το ύψος του rollover.

Για πληροφορίες για το rollover στα CFDs παρακαλούμε δείτε τον Οδηγό CFDs.