Τι είναι η εντολή Limit Entry και πώς την τοποθετώ;

Μία limit entry εντολή είναι μία εντολή που χρησιμοποιείται για να αγοράσουμε σε χαμηλότερη τιμή από την τρέχουσα τιμή της αγοράς ή για να πουλήσουμε σε υψηλότερη τιμή από την τρέχουσα τιμή της αγοράς.

Για να τοποθετήσετε μία εντολή limit entry στην Trading Station, παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Κάντε δεξί κλικ στο επιθυμητό σύμβολο και επιλέξτε "Δημιουργία Εντολής Εισόδου".
  2. Επιλέξτε εάν θέλετε να αγοράσετε ή να πουλήσετε από το μενού.
  3. Επιλέξτε τον τύπο του Trailing, είτε Δυναμικό είτε Σταθερό.
  4. Κάντε κλικ στο OK.