Τύποι Εντολών

Τι είναι η εντολή Close Range και πώς την τοποθετώ;

Μία εντολή Close Range λειτουργεί όπως…

Πώς τοποθετώ εντολές stop ή limit στην Trading Station;

Οι εντολές stop και limit τοποθετούν…

Τι είναι η εντολή Limit και πώς την τοποθετώ;

Η στρατηγική σας ενδέχεται να…

Τι είναι η εντολή Stop και πώς την τοποθετώ;

Η στρατηγική σας μπορεί να απαι…

Τι Τύπους Εντολών παρέχουμε;

Όταν πραγματοποιείτε συναλλ…

Τι είναι η εντολή Stop Entry και πώς την τοποθετώ;

Μία εντολή Stop Entry είναι μία εντολή γι…

Πληροφορίες για τις Εντολές Υπό Αίρεση

Τι είναι οι Εντολές Υπό Αίρεση (…

Τι είναι η εντολή Limit Entry και πώς την τοποθετώ;

Μία limit entry εντολή είναι μία εντολή πο…

Τι είναι η εντολή Open Range και πώς την τοποθετώ;

Η συγκεκριμένη εντολή λειτο…

Τι είναι το Trailing Stop και πώς το τοποθετώ;

Ένα trailing stop είναι ένα stop το οποίο προσα…

Τι είναι μία Εντολή Υπό Αίρεση;

Οι χρήστες έχουν την δυνατότητ…

Τι είναι το Χρονικό Πλαίσιο;

Η επιλογή « χρονικό πλαίσιο» μ…