Υπάρχει κάποιο μέγιστο μέγεθος εντολής ανά συναλλαγή;

Η FXCM δεν έχει όρια στο μέγιστο μέγεθος εντολών, αλλά υπάρχει ένα μέγιστο όριο ανά θέση. Η Trading Station επιτρέπει μεγέθη συναλλαγών έως 50 εκατομμύρια ανά συναλλαγή. Ο trader έχει τη δυνατότητα να κάνει πολλαπλές συναλλαγές των 50 εκατομμυρίων. Για τα προϊόντα CFDs, παρακαλούμε ανατρέξτε στον Οδηγό CFDs για τα μέγιστα όρια εντολής.