Πώς παρέχουμε στους πελάτες μας την καλύτερη τιμή;

Λαμβάνοντας τιμές από πολλαπλούς παρόχους ρευστότητας, η FXCM είναι σε θέση να παρέχει στους πελάτες τις καλύτερες διαθέσιμες τιμές και τα χαμηλότερα spreads.