Τι είναι η Βέλτιστη Εκτέλεση;

Σε συμμόρφωση με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Αγορές σε Χρηματοοικονομικά Μέσα (Markets in Financial Instruments Direction (MiFiD) και με τη ρυθμιστική αρχή Financial Conduct Authority (FCA), η FXCM LTD είναι υποχρεωμένη να χρησιμοποιεί μία πολιτική εκτέλεσης εντολών και να κάνει ότι μπορεί για να παρέχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τους πελάτες, τόσο κατά την εκτέλεση εντολών όσο και κατά τη λήψη/διαβίβαση των εντολών αυτών.