@

Ποιες είναι οι απαιτήσεις περιθωρίου των CFDs για την FXCM LTD;

Οι τιμές περιθωρίου της FXCM για κάθε προϊόν φαίνονται στο παράθυρο “Dealing Rates” στην Trading Station και στον Οδηγό Προϊόντων.