Πώς κάνετε trading από τα διαγράμματα;

Για να κάνετε συναλλαγές απευθείας από τα διαγράμματα Marketscope:

  1. Κάντε δεξί κλικ μέσα στο κυρίως μέρος του διαγράμματος.
  2. Κάντε κλικ στο "Create a Market Order" (Δημιουργία Εντολής Αγοράς) ή στο "Create an Entry Order" (Δημιουργία Εντολής Εισόδου).
  3. Θα εμφανιστεί το κατάλληλο παράθυρο εντολής. Ενημερώστε όλα τα πεδία που σχετίζονται με την εντολή σας περιλαμβανομένων των πεδίων Symbol (Σύμβολο), Sell/Buy (Πώληση/Αγορά), Amount (Ποσό) και Price (Τιμή) (μόνο για εντολές εισόδου).
  4. Κάντε κλικ στο "OK" για να υποβάλλετε την εντολή σας.
  5. Η εντολή θα εμφανιστεί ως εντολή εισόδου ή ανοιχτή θέση στα διαγράμματα Marketscope.
  6. Μόλις οι εντολές αγοράς εκτελεστούν, η νέα θέση που δημιουργείται θα εμφανιστεί σαν ανοιχτή συναλλαγή στα διαγράμματα Marketscope. Οι εντολές εισόδου θα εμφανιστούν σαν εντολή σε εκκρεμότητα στα διαγράμματα Marketscope.li>
  7. Για τη διευκόλυνσή σας, οποιεσδήποτε ανοιχτές θέσεις μπορούν να διαχειριστούν ή να κλείσουν από τα διαγράμματα Marketscope ή από το κατάλληλο παράθυρο στην πλατφόρμα Trading Station.