Πώς ανοίγω ένα διάγραμμα;

Για να ανοίξετε ένα διάγραμμα:

  1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο με το κίτρινο ρολόι από το μενού πλοήγησης της Trading Station. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε "Charts" (Διαγράμματα) από τη μπάρα του βασικού μενού και να κάνετε κλικ στο "Create Marketshot" (Δημιουργία Marketshot).
  2. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο "Create Marketshot" (Δημιουργία Marketshot). Επιλέξτε το σύμβολο, την περίοδο και το διάστημα.
  3. Κάντε κλικ στο "OK".

Θα εμφανιστεί ένα διάγραμμα Marketscope με το κατάλληλο χρονικό πλαίσιο και τις κατάλληλες ρυθμίσεις.

Μπορείτε να διαμορφώσετε εύκολα τα διαγράμματα Marketscope ώστε να ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες trading. Το μενού "Options" (Επιλογές) σάς επιτρέπει να αλλάξετε οποιοδήποτε μέρος της Trading Station, περιλαμβανομένων και των διαγραμμάτων Marketscope.

Η αλλαγή του χρώματος φόντου του διαγράμματος Marketscope είναι η πιο δημοφιλής αλλαγή. Για να επιλέξετε ένα νέο χρώμα για το φόντο σας, επιλέξτε ένα από τα διαθέσιμα θέματα στο μενού "Options"(Επιλογές). Μπορείτε επίσης να αλλάξετε μεμονωμένες ρυθμίσεις χρώματος διαγραμμάτων στην ενότητα Marketscope 2.0 του μενού "Options" (Επιλογές).