Τι είναι το One-Click trading (trading με ένα κλικ);

Το One-Click trading σάς δίνει τη δυνατότητα να τοποθετήσετε εντολές αγοράς με ένα μόνο κλικ και είναι ο πιο γρήγορος τρόπος για να τοποθετήσετε εντολές.

Για να ενεργοποιήσετε το One-Click trading:

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί "Trading Settings" (Ρυθμίσεις Trading) από το μενού πλοήγησης.
  2. Θα εμφανιστεί το παράθυρο "Trading Settings" (Ρυθμίσεις Trading). Επιλέξτε "One-Click" (ένα κλικ) ως λειτουργία trading.
  3. Κάντε κλικ στο "OK".
  4. Θα εμφανιστεί η δήλωση αποποίησης για το One-Click trading. Διαβάστε τη σύμβαση και επιλέξτε "I accept the terms of this agreement" (Αποδέχομαι τους όρους της παρούσας σύμβασης).
  5. Κάντε κλικ στο "OK".

Το One-Click trading έχει τώρα ενεργοποιηθεί στο λογαριασμό. Μπορείτε να εκτελέσετε εντολές με ένα κλικ στην τιμή αγοράς ή πώλησης για το κατάλληλο σύμβολο στο παράθυρο "Advanced Dealing Rates" (Προηγμένες Τιμές Συναλλαγών).