Πώς τοποθετώ εντολές stop ή limit;

Οι εντολές stop και limit τοποθετούνται από το παράθυρο "Summary" (Περίληψη) με βάση το καθαρό (συνολικό) ποσό θέσεων ανά σύμβολο. Για να τοποθετήσετε μια καθαρή εντολή stop ή limit:

  1. Από το παράθυρο "Summary" (Περίληψη), κάντε δεξί κλικ στις καθαρές θέσεις για το σύμβολο και επιλέξτε "Stop/Limit".
  2. Θα εμφανιστεί το παράθυρο "Stop/Limit". Ενημερώστε όλα τα πεδία που σχετίζονται με τις καθαρές εντολές stop και limit περιλαμβανομένου του καθαρού ποσοστού stop ή/και του καθαρού ποσοστού εντολής limit.
  3. Κάντε κλικ στο "OK" για να υποβάλλετε την εντολή που είναι σε εκκρεμότητα ώστε να εκτελεστεί μόλις επιτευχθούν οι τιμές της καθαρής εντολής stop ή limit.
  4. Μόλις υποβληθούν, οι εντολές θα εμφανιστούν στις στήλες stop ή/και limit έως ότου κλείσουν οι καθαρές θέσεις.