Πώς τοποθετώ μια εντολή αγοράς;

Στο παράθυρο "Dealing Rates" (Τιμές Συναλλαγών) του FX Trading Station II, ακολουθήστε αυτά τα εύκολα βήματα:

  1. Κάντε κλικ στο "Buy" (Αγορά) ή "Sell" (Πώληση) για το ζεύγος νομισμάτων με το οποίο θα θέλατε να κάνετε trading.
  2. Θα εμφανιστεί το παράθυρο "Create a Market Order" (Δημιουργία Εντολής Αγοράς). Ενημερώστε όλα τα πεδία που σχετίζονται με την εντολή αγοράς σας περιλαμβανομένων των πεδίων Symbol (Σύμβολο), Sell/Buy (Πώληση/Αγορά) και Amount (Ποσό).
  3. Κάντε κλικ στο "OK" για να υποβάλλετε την εντολή σας ώστε να εκτελεστεί στην επόμενη διαθέσιμη τιμή.
  4. Μόλις εκτελεστεί, η εντολή θα εμφανιστεί στο παράθυρο "Summary" (Περίληψη) και μπορεί να διαχειριστεί με βάση τις συνολικές θέσεις για αυτό το ζεύγος νομισμάτων.