Πώς μπορώ να γνωρίζω ποιον Κατάλογο Παρακολούθησης έχω ανοίξει;

Ο Κατάλογος Παρακολούθησης σας θα είναι τα σύμβολα στα οποία έχετε κάνει εγγραφή στις καρτέλες απλή και αναλυτική εμφάνιση τιμών. Μπορείτε πάντα να ελέγχετε ποιον Κατάλογο Παρακολούθησης έχετε ανοίξει, κοιτάζοντας τα σύμβολα που εμφανίζονται σε αυτές τις καρτέλες.