Πώς μπορώ να εισάγω έναν Κατάλογο Παρακολούθησης;

Μπορείτε να μετακινήσετε τον δικό σας Κατάλογο Παρακολούθησης από έναν υπολογιστή σε έναν άλλο, μετακινώντας απλά τα αρχεία των καταλόγων παρακολούθησης, στα οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση επιλέγοντας Προβολή -> Κατάλογοι Παρακολούθησης -> Διαχείριση Καταλόγων Παρακολούθησης -> Εξαγωγή.

 

Μόλις εμφανιστεί το νέο παράθυρο, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί ‘Αφαίρεση’ έτσι ώστε να Διαγράψετε τον συγκεκριμένο Κατάλογο Παρακολούθησης που έχετε επισημάνει:

Εν συνεχεία, στην πλατφόρμα στην οποία θέλετε να εισάγετε τους Καταλόγους Παρακολούθησης, επιλέγετε Προβολή -> Κατάλογοι Παρακολούθησης -> Άνοιγμα Καταλόγου Παρακολούθησης και κάνετε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή: