@
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πώς να εγκαταστήσω έναν Expert Advisor;

Αποθηκεύστε το αρχείο του Expert Advisor στον φάκελο experts που βρίσκεται στο C:\Program Files\FXCM MetaTrader 4\experts. Αν εγκατασταθεί σωστά, θα δείτε το αρχείο του Expert Advisor στο παράθυρο “Πλοηγός” κάτω από τους Expert Advisors. Ο EA θα είναι διαθέσιμος να τον ενεργοποιήσετε για live συναλλαγές.