@
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Μεταχείριση Μερίσματος Μετοχής (Stock Dividend)

  • Η FXCM μεταχειρίζεται τα Μερίσματα σε Μετοχές  παρόμοια με τα Χρηματικά Μερίσματα.
  • Δεν προστίθενται θέσεις στον λογαριασμό σας, αλλά παρόλα αυτά ο λογαριασμός σας θα χρεωθεί ή θα πιστωθεί την αξία της μετοχής που οφείλεται για να αντισταθμίσει την προσδοκώμενη μεταβολή στην τιμή του προϊόντος ως αποτέλεσμα του μερίσματος σε μετοχές.
  • Το ακριβές ποσό του μερίσματος θα καθορισθεί βάσει της αξίας της μετοχής με το κλείσιμο της αγοράς.