@
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Μεταχείριση Απόσχισης (Spinoff)

  • Το προϊόν θα τεθεί σε «κλείσιμο μόνο» λίγο πριν την ημερομηνία της εταιρικής πράξης.
  • Οι πελάτες μπορούν να διαχειριστούν τις υπάρχουσες ανοικτές θέσεις τους, αλλά δεν μπορούν να προσθέσουν νέα έκθεση.
  • Όλες οι θέσεις και οι εκκρεμείς εντολές θα ρευστοποιηθούν/αφαιρεθούν πριν το κλείσιμο της αγοράς στην ημερομηνία που θα αναφέρει η FXCM.
  • Η FXCM στοχεύει να ξανανοίξει τις αγορές για συναλλαγές όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες της αγοράς.