@
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Μετοχές Χονγκ Κονγκ

Τα Καλάθια Μετοχών Χονγκ Κονγκ της FXCM περιέχουν έναν αριθμό μεμονωμένων μετοχών που σχετίζονται με κάποιον συγκεκριμένο κλάδο.

Κατά την εκκίνηση των Καλαθιών, σε κάθε μετοχή αποδόθηκε μία συγκεκριμένη αξία σε $ HKD (Δολάρια Χονγκ Κονγκ). Από αυτό το σημείο και μετά, τα καλάθια θα μετρούν την συλλογική απόδοση καθενός από τα συσχετιζόμενα συστατικά τους.

Για παράδειγμα:

Η αρχική αξία του ATMX’s ήταν $16.000 και η Tencent αντιπροσώπευε $4,000 από αυτές τις $16,000.

Αν σήμερα η ίδια ποσότητα μετοχών της Tencent που άξιζε $4.000 αξίζει τώρα $4.150, η συμμετοχή αυτής της μετοχής στην τιμή του ATMX της FXCM θα είναι $4.150.

Η συμμετοχή κάθε μίας από τις μετοχές θα διαμορφώνει την τρέχουσα τιμή ενός Καλαθιού Μετοχών.

Απαιτήσεις Περιθωρίου

Οι Απαιτήσεις Περιθωρίου ανανεώνονται καθημερινά κατά την διακοπή των συναλλαγών.

Επί του παρόντoς, τα Καλάθια Μετοχών Χονγκ Κονγκ έχουν μόχλευση περίπου 5:1 και η νέα απαίτηση περιθωρίου θα είναι ισοδύναμη με περίπου το 20% της ονομαστικής αξίας 1 συμβολαίου.

Αν για παράδειγμα η τιμή του ATMX είναι 16.000 κατά την διακοπή των συναλλαγών, η Απαίτηση Περιθωρίου (ΕΑΚ) για ένα συμβόλαιο θα ανανεωθεί σε HKD 3.200.

Ώρες Συναλλαγών

Παρακαλούμε πατήστε εδώ για τις ώρες συναλλαγών.

Παρακαλούμε σημειώστε πως οι ώρες υπόκεινται σε αλλαγές λόγω των αλλαγών ώρας (θερινή/χειμερινή). Επίσης τα Καλάθια Μετοχών της FXCM δεν λήγουν, αλλά δεν θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε αργίες κατά τις οποίες οι αγορές αναφοράς είναι κλειστές.

Μέγιστο Μέγεθος Συναλλαγής

Ο μέγιστος αριθμός συμβολαίων ανά κλικ (συναλλαγή) για τα Καλάθια Μετοχών Χονγκ Κονγκ είναι 500.

Ελάχιστο Κόστος Pip (Αξία)

Τα Καλάθια Μετοχών Χονγκ Κονγκ έχουν ελάχιστη αξία HK$1 ανά μονάδα (Η αξία ανά μονάδα μπορεί να διαφέρει εάν ο λογαριασμός σας έχει διαφορετικό νόμισμα βάσης. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο Παράθυρο «Απλή Εμφάνιση Τιμών» στην Trading Station για την συγκεκριμένη αξία). Η θέση του pip/μονάδας εμφανίζεται παρακάτω.

Έξοδα Χρηματοδότησης (Rollover)

Τα Καλάθια Μετοχών Χονγκ Κονγκ έχουν έξοδα χρηματοδότησης (Rollover).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα χρηματοδότησης, παρακαλούμε ανατρέξτε εδώ.

Μερίσματα και Κρατήσεις

Αναπροσαρμογές μερισμάτων πραγματοποιούνται την παραμονή της ημερομηνίας αποκοπής μερίσματος (ex-dividend date) των συστατικών μελών του σχετικού Καλαθιού. Η αναπροσαρμογή θα εμφανίζεται στην αναφορά του λογαριασμού σας και το ποσό της αναπροσαρμογής ανά συμβόλαιο εμφανίζεται στο παράθυρο «Απλή Εμφάνιση Τιμών» της πλατφόρμας Trading Station την ημέρα πριν από την χρέωση/πίστωση.

Άλλες πληροφορίες

Σε περίπτωση που κάποιο από τα μεμονωμένα συστατικά του Καλαθιού δεν λάβει ανανέωση τιμής για 1 λεπτό, δεν θα μπορούν προσωρινά να πραγματοποιηθούν συναλλαγές στο Καλάθι. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εκκρεμείς εντολές στην TS2 ή σε Απορριφθείσες εντολές στην MT4*. Συνιστούμε προσοχή στις συναλλαγές κοντά στο Άνοιγμα και το Κλείσιμο της Αγοράς και οποιαδήποτε άλλη περίοδο χαμηλής ρευστότητας.

Σε περίπτωση σημαντικής πτώσης σε κάποιο από τα συστατικά ή σε περίπτωση εταιρικής δράσης, τα Καλάθια ενδέχεται να χρειαστούν περιοδική αναπροσαρμογή. Σε περίπτωση αναπροσαρμογής, κάποιο συστατικό του δείκτη μπορεί να αντικατασταθεί ή όλες οι ανοιχτές θέσεις ενδέχεται να κλείσουν με σύντομη ή καθόλου ειδοποίηση. 

*Επί του παρόντος τοATMX είναι διαθέσιμο μόνο σε Trading Station λογαριασμούς.