@
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΠΑ Καλάθια Μετοχών

Τα Καλάθια Μετοχών της FXCM περιέχουν έναν αριθμό μεμονωμένων μετοχών από κάποιον συγκεκριμένο κλάδο.

Κατά την εκκίνηση των Καλαθιών, σε κάθε μετοχή αποδόθηκε μία συγκεκριμένη αξία σε ($) Δολάρια. Από αυτό το σημείο και μετά, τα καλάθια θα μετρούν την συλλογική απόδοση καθενός από τα συσχετιζόμενα συστατικά τους.

Για παράδειγμα:

Η αρχική αξία του FAANG ήταν $2.000 και η Netflix αντιπροσώπευε $400, από αυτές τις $2.000.

Αν σήμερα η ίδια ποσότητα μετοχών της Netflix που άξιζε $400 , αξίζει τώρα $415, η συμμετοχή αυτής της μετοχής στην τιμή του FAANG της FXCM θα είναι 415.

Η συμμετοχή κάθε μίας από τις μετοχές θα διαμορφώνει την τρέχουσα τιμή ενός Καλαθιού Μετοχών.

Απαιτήσεις Περιθωρίου

Οι Απαιτήσεις Περιθωρίου ανανεώνονται καθημερινά κατά την διακοπή των συναλλαγών.

Τα περισσότερα Καλάθια Μετοχών έχουν μόχλευση περίπου 5:1 και η νέα απαίτηση περιθωρίου θα είναι ισοδύναμη με περίπου το 20% της ονομαστικής αξίας 1 συμβολαίου.

Αν για παράδειγμα η τιμή του FAANG είναι 2.000,00 USD κατά την διακοπή των συναλλαγών, η Απαίτηση Περιθωρίου (ΕΑΚ) για ένα συμβόλαιο θα ανανεωθεί σε $400,00 USD.

 

Ώρες Συναλλαγών

Παρακαλούμε πατήστε εδώ για τις ώρες συναλλαγών.

Παρακαλούμε σημειώστε πως οι ώρες υπόκεινται σε αλλαγές λόγω των αλλαγών ώρας (θερινή/χειμερινή). Επίσης τα Καλάθια Μετοχών της FXCM δεν λήγουν, αλλά δεν θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε αργίες κατά τις οποίες οι αγορές αναφοράς είναι κλειστές.

Μέγιστο Μέγεθος Συναλλαγής

Ο μέγιστος αριθμός συμβολαίων ανά κλικ (συναλλαγή) για όλα τα Καλάθια Μετοχών είναι 200.

Ελάχιστο Κόστος Pip (Αξία)

Τα Καλάθια μετοχών έχουν ελάχιστη αξία $1 ανά μονάδα (Η αξία ανά μονάδα μπορεί να διαφέρει εάν ο λογαριασμός σας έχει διαφορετικό νόμισμα βάσης. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο Παράθυρο «Απλή Εμφάνιση Τιμών» στην Trading Station για την συγκεκριμένη αξία). Η θέση του pip/μονάδας εμφανίζεται παρακάτω.

Έξοδα Χρηματοδότησης (Rollover)

Τα Καλάθια Μετοχών έχουν έξοδα χρηματοδότησης (Rollover).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα χρηματοδότησης, παρακαλούμε ανατρέξτε εδώ.

Μερίσματα και Κρατήσεις

Αναπροσαρμογές μερισμάτων πραγματοποιούνται την παραμονή της ημερομηνίας αποκοπής μερίσματος (ex-dividend date) των συστατικών μελών του σχετικού Καλαθιού. Η αναπροσαρμογή θα εμφανίζεται στην αναφορά του λογαριασμού σας και το ποσό της αναπροσαρμογής ανά συμβόλαιο εμφανίζεται στο παράθυρο «Απλή Εμφάνιση Τιμών» της πλατφόρμας Trading Station την ημέρα πριν από την χρέωση/πίστωση.

Σύμφωνα με το Άρθρο 871 του κώδικα φορολογίας των ΗΠΑ, ένας φόρος 30% εφαρμόζεται σε αναπροσαρμογές μερισμάτων σε επενδυτές παραγώγων μετοχών ΗΠΑ. Σε συμφωνία με την υποχρέωση της FXCM υπό τον εν λόγω φορολογικό κανόνα των ΗΠΑ, 30% όλων των αναπροσαρμογών Μερισμάτων κρατούνται και μεταβιβάζονται από την FXCM στην φορολογική υπηρεσία των ΗΠΑ (IRS).

Όταν ο λογαριασμός σας χρεώνεται, χρεώνεστε το πλήρες ποσό. Όμως η FXCM μεταφέρει στην συνέχεια το 30% αυτής της χρέωσης στο IRS*.

https://help.fxcm.com/eu/Product-Guide/Overview/CFD-Trading/2045917483/Stock-BasketDividends-and-Withholdings.htm

*Αυτή η φορολογική αντιμετώπιση εφαρμόζεται από προεπιλογή σε όλες τις θέσεις και ενδέχεται να αλλάξει στο μέλλον. Rebates (επιστροφές) μπορεί να είναι διαθέσιμα ανάλογα με τις συνθήκες ατομικής φορολόγησης και διαμονής, ή ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την αντίστοιχη δικαιοδοσία. Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το τμήμα υποστήριξης της FXCM εάν πιστεύετε ότι μπορεί να δικαιούστε rebate για επιπρόσθετες πληροφορίες που θα πρέπει να παράσχετε. Οι πληροφορίες αυτές είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς και η εξάρτηση από τις πληροφορίες που περιέχονται εδώ δεν είναι εναλλακτική σε νομικές συμβουλές από δικηγόρο ή άλλον πάροχο επαγγελματικών νομικών/λογιστικών υπηρεσιών. Αυτές οι πληροφορίες δεν προορίζονται ως οικονομική ή επενδυτική συμβουλή και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες. Ζητήστε συμβουλή από έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο. Η FXCM δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις. Επίσης, δεν εγγυάται την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών ή άλλου περιεχομένου που περιλαμβάνεται σε αυτό το υλικό.

Άλλες πληροφορίες

Σε περίπτωση που κάποιο από τα μεμονωμένα συστατικά του Καλαθιού δεν λάβει ανανέωση τιμής για 1 λεπτό, δεν θα μπορούν προσωρινά να πραγματοποιηθούν συναλλαγές στο Καλάθι. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εκκρεμείς εντολές στην TS2 ή σε Απορριφθείσες εντολές στην MT4. Συνιστούμε προσοχή στις συναλλαγές κοντά στο Άνοιγμα και το Κλείσιμο της Αγοράς και οποιαδήποτε άλλη περίοδο χαμηλής ρευστότητας.

Σε περίπτωση σημαντικής πτώσης σε κάποιο από τα συστατικά ή σε περίπτωση εταιρικής δράσης, τα Καλάθια ενδέχεται να χρειαστούν περιοδική αναπροσαρμογή. Σε περίπτωση αναπροσαρμογής, κάποιο συστατικό του δείκτη μπορεί να αντικατασταθεί ή όλες οι ανοιχτές θέσεις ενδέχεται να κλείσουν με σύντομη ή καθόλου ειδοποίηση. 

Παρακαλούμε σημειώστε πως ο FXCM AIRLINES, CASINOS, US.ECOMM, US.AUTO, US.BANKS, TRAVEL και WFH δεν είναι διαθέσιμος σε MT4 λογαριασμούς.
 

Κρατήσεις Μερισμάτων
Σύμφωνα με το Τμήμα 871 του κώδικα φορολογίας των ΗΠΑ, ένας φόρος παρακράτησης εφαρμόζεται σε αναπροσαρμογές μερισμάτων σε επενδυτές παραγώγων μετοχών ΗΠΑ. Σε συμφωνία με την υποχρέωση της FXCM υπό τον εν λόγω φορολογικό κανόνα των ΗΠΑ, 30% όλων των πιστωθεισών αναπροσαρμογών Μερισμάτων σε CFDs Μετοχών ή καλάθια Μετοχών κρατούνται και μεταβιβάζονται από την FXCM στην φορολογική υπηρεσία των ΗΠΑ (IRS).
Αν καταβάλλετε φόρους σε μία δικαιοδοσία όπου υπάρχει κάποια φορολογική συνθήκη που σας επιτρέπει ένα χαμηλότερο ποσοστό παρακράτησης και πληροίτε τις προϋποθέσεις για το όφελος της συνθήκης, μπορείτε να υποβάλετε την φόρμα W-8BEN (ή άλλη W-8 φόρμα βάση του τύπου οντότητάς σας) και η FXCM θα παρέχει μία αναπροσαρμογή στον λογαριασμό σας με την μορφή μηνιαίας επιστροφής.

Πώς να υποβάλλετε έγγραφα:
• Συνδεθείτε στο MYFXCM. 
• Επιλέξτε “Υποβολή Εγγράφων” από την κατηγορία “Οι Πληροφορίες Μου”.
• Επιλέξτε “Άλλο” και παράσχετε λεπτομέρειες πως “υποβάλλετε W-8 για μείωση στις κρατήσεις.”

Παρακαλούμε σημειώστε:
1. Η FXCM θα επιβεβαιώσει μέσω email πως η φόρμα σας έχει επεξεργαστεί.
2. Οι Επιστροφές (Rebates) για τον προηγούμενο μήνα θα πιστώνονται γενικά εντός 2 εβδομάδων από το τέλος του μήνα.
3. Οι εκπρόσωποι της εξυπηρέτησης Πελατών της FXCM δεν είναι σε θέση να σας παράσχουν φορολογικές συμβουλές βάση των προσωπικών σας περιστάσεων ή της τοποθεσίας σας.
4. Οι πληροφορίες σας θα παραμείνουν έγκυρες για τρία χρόνια, εκτός αν αλλάξουν οι φορολογικές σας συνθήκες ή οι συνθήκες κατοικίας σας, αλλά παρόλα αυτά η επιλεξιμότητά σας μπορεί να υπόκειται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση.