@
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Υπάρχουν περιορισμοί στο μέγεθος της θέσης;

Δεν υπάρχουν όρια στο μέγεθος ή τον αριθμό των θέσεων που ένας επενδυτής μπορεί να διατηρεί. Το διαθέσιμο περιθώριο του λογαριασμού είναι ο μόνος περιορισμός στο μέγεθος της θέσης.