@
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τι είναι η Απαίτηση Περιθωρίου (Μargin);

Δείτε παρακάτω τις Απαιτήσεις Περιθωρίου της FXCM:

Απαιτήσεις Περιθωρίου σε CDF (Περιλαμβάνει Χρηματιστηριακούς Δείκτες, Εμπορεύματα και Ομόλογα)

Οι τρέχουσες απαιτήσεις περιθωρίου παρουσιάζονται στο παράθυρο «Απλή Εμφάνιση Τιμών» της Trading Station ανά προϊόν.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τις απαιτήσεις περιθωρίου και πως λειτουργούν στο https://www.fxcm.com/gr/forex/. Παρακαλούμε έχετε υπόψιν σας ότι το trading με τη χρήση περιθωρίου φέρει υψηλό ρίσκο και δεν είναι κατάλληλο για όλους τους επενδυτές.

Το trading με χρήση περιθωρίου μπορεί να επηρεάσει είτε θετικά είτε αρνητικά την εμπειρία σας στο trading, καθώς τόσο τα κέρδη όσο και οι απώλειες μπορεί να αυξηθούν σημαντικά.