@
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ποιο επίπεδο μόχλευσης προτείνετε;

Με μόχλευση 20:1 μία κίνηση της αγοράς κατά 1% θα αυξήσει ή θα μειώσει το υπόλοιπο του λογαριασμού σας περίπου κατά 20%. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον απλό υπολογισμό για να καθορίσετε το επίπεδο ρίσκου. Για παράδειγμα, κάποιος ο οποίος είναι λιγότερο ανεκτικός στην ανάληψη ρίσκου μπορεί να επιθυμεί να μοχλεύσει το λογαριασμό του μόνο 5 φορές, έτσι ώστε μία κίνηση της αγοράς κατά 1% θα σημαίνει 5% αύξηση ή μείωση του υπόλοιπου του λογαριασμό του.

Ενώ ένα υψηλό επίπεδο μόχλευσης μπορεί να αυξήσει το μέγεθος των κερδών σας, μπορεί να αυξήσει και το μέγεθος των ζημιών σας καθώς και τις πιθανότητες να προκληθεί margin call.