@
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

FX TRADING

Τι είναι το rollover (μετακύλιση);

Εάν το επιτόκιο στο νόμισμα πο…

Υπάρχουν περιορισμοί στο μέγεθος της θέσης;

Δεν υπάρχουν όρια στο μέγεθος…

Τι είναι η Απαίτηση Περιθωρίου (Μargin);

Δείτε παρακάτω τις Απαιτήσει…

Ποιο επίπεδο μόχλευσης προτείνετε;

Με μόχλευση 20:1 μία κίνηση της αγο…

Ποιες είναι οι ώρες συναλλαγών σας;

Το Trading Desk ανοίγει το βράδυ της Κυ…