@
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πώς επηρεάζουν τα Μερίσματα τις Θέσεις μου;

Τα μερίσματα μπορούν να επηρεάσουν το ποσό του rollover που πληρώνετε για θέσεις σε CFDs Δεικτών. Τα CFDs Δεικτών αποτελούνται από μετοχές που ενδέχεται να πληρώνουν μερίσματα κατά την διάρκεια του έτους. Αν έχετε θέση αγοράς σε CFD Δείκτη, τότε λαμβάνετε μερίσματα. Αν έχετε θέση πώλησης, τότε πληρώνετε μερίσματα.

Πως επηρεάζουν τα Μερίσματα τις Θέσεις μου;

Δείτε το ακόλουθο παράδειγμα:

Έχετε μία θέσης πώλησης για 1 συμβόλαιο στον SPX500 και διατηρείτε την θέση ανοιχτή μετά τις 17:00 Νέας Υόρκης (00:00 ώρα Ελλάδος). Την συγκεκριμένη ημέρα, εκδόθηκε μέρισμα $0,07 και όλες οι θέσεις πώλησης θα πληρώσουν $0,07 ανά συμβόλαιο πώλησης στο SPX500.

Παρακαλούμε σημειώστε πως τα μερίσματα συμπεριλαμβάνονται στο ποσό του Rollover.

Πως μπορώ να αποφύγω την πληρωμή Μερισμάτων σε CFDs Δεικτών;

Για να αποφύγετε την πληρωμή μερισμάτων, μπορείτε να κλείσετε την θέση σας πριν από τις 17:00 Νέας Υόρκης (00:00 ώρα Ελλάδος) και η χρέωση δεν θα εφαρμοστεί.

Πως μπορώ να δω πότε μπορούν μελλοντικά Μερίσματα να επηρεάσουν τις θέσεις μου;

Για κάθε ένα εκ των παρακάτω χρηματιστηριακών δεικτών, το μέρισμα θα εμφανίζεται ως “High (Υψηλό)”, “Medium (Μεσαίο)”, “Low ( Χαμηλό)”. Για ημέρες Υψηλού Μερίσματος, το Rollover για θέσεις πώλησης θα είναι υψηλότερο του συνήθους.

 

Γιατί αναφέρετε το εύρος (range) και όχι τους ακριβείς αριθμούς;

Η FXCM αγοράζει εκ των προτέρων τα δεδομένα για τα μερίσματα ώστε να καθορίσει το ποσό του rollover που θα απεικονιστεί στην πλατφόρμα Trading Station. Τα δεδομένα αυτά ανήκουν σε τρίτες εταιρείες και δεν μπορούν να δημοσιευθούν πριν από την ημερομηνία έκδοσης του μερίσματος του δείκτη. Αντ’ αυτού, για λόγους διαφάνειας χρησιμοποιούμε την κατηγοριοποίηση “High (Υψηλό)”, “Medium (Μεσαίο)”, “Low ( Χαμηλό)”.

Πως προκύπτει αυτό το εύρος (range);

Το αναφερόμενο εύρος (range) βασίζεται στα δεδομένα μερισμάτων των προηγούμενων 12 μηνών.