Αλλάζουν οι απαιτήσεις περιθωρίου για τα CFDs;

Ναι, κατά διαστήματα οι απαιτήσεις για το επίπεδο περιθωρίου μπορεί να μεταβληθούν, ανάλογα με τη ρευστότητα που επικρατεί στην αγορά και τις τρέχουσες τιμές. Κάθε αλλαγή στις απαιτήσεις για το επίπεδο περιθωρίου φαίνεται μέσα από τη στήλη ΕΑΚ στο παράθυρο «Απλή Εμφάνιση Τιμών» της Trading Station. Οι αλλαγές στις απαιτήσεις περιθωρίου θα εμφανίζονται και στον Οδηγό για CFDs.

Παρακαλούμε έχετε υπόψιν σας ότι το trading με χρήση περιθωρίου φέρει υψηλό ρίσκο και δεν είναι κατάλληλο για όλους τους επενδυτές.