@
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Εμπορεύματα

CORNF

Το υποκείμενο προϊόν για το CORNF…

UKOIL

Το υποκείμενο προϊόν του UKOIL είν…

USOilSpot

Το USOilSpot αντιπροσωπεύει την τρέχο…

UKOilSpot

Το UKOilSpot αντιπροσωπεύει την τρέχο…

ΣΙΤΑΡΙ (WHEATF)

Το υποκείμενο προϊόν για το WHEATF…

SOYF

Το υποκείμενο προϊόν για το SOYF…

Copper - Χαλκός

Ο χαλκός COMEX θεωρείται ευρέως…

NGAS

Το NGAS είναι το σημείο αναφοράς γ…

XAG/USD - Ασήμι

Η τιμή για το ασήμι καθοδηγείτ…

USOIL

Το West Texas Intermediate (WTI), γνωστό και ως “Texas light sweet”,…

XAU/USD - Χρυσός

Ο Χρυσός διαπραγματεύεται στ…