@
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Εμπορεύματα

UKOilSpot

Το UKOilSpot αντιπροσωπεύει την τρέχο…

USOilSpot

Το USOilSpot αντιπροσωπεύει την τρέχο…

ΣΙΤΑΡΙ (WHEATF)

Το υποκείμενο προϊόν για το WHEATF…

CORNF

Το υποκείμενο προϊόν για το CORNF…

SOYF

Το υποκείμενο προϊόν για το SOYF…

Copper - Χαλκός

Ο χαλκός COMEX θεωρείται ευρέως…

NGAS

Το NGAS είναι το σημείο αναφοράς γ…

UKOIL

Το υποκείμενο προϊόν του UKOIL είν…

XAG/USD - Ασήμι

Η τιμή για το ασήμι καθοδηγείτ…

USOIL

Το West Texas Intermediate (WTI), γνωστό και ως “Texas light sweet”,…

XAU/USD - Χρυσός

Ο Χρυσός διαπραγματεύεται στ…