@
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Με ποιόν μπορώ να επικοινωνήσω για τις περαιτέρω ερωτήσεις μου σχετικά με τον(ους) trading λογαριασμό(ούς) μου και τις υπηρεσίες τις FXCM αναφορικά με την εφαρμογή του EMIR;

Για περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το admin@fxcm.gr.