@
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πώς μπορώ να αποστείλω τον αριθμό του “Αναγνωριστικού” μου στην FXCM;

Παρακαλείστε να στείλετε τον αριθμό του “Αναγνωριστικού” και το όνομα της εταιρίας σας μέσω email στο info@fxcm.gr. Παρακαλείσθε επίσης να συμπεριλάβετε και το σύνολο των λογαριασμών που διατηρείτε με την FXCM.