@
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ποιοί πελάτες της FXCM επηρεάζονται από το EMIR;

Παρόλο που η οδηγία του EMIR εφαρμόζεται κατά βάση σε Ευρωπαίους εταιρικούς πελάτες, επίσης εφαρμόζεται έμμεσα και σε άλλες δικαιοδοσίες. Ως εκ τούτου και σύμφωνα με μη-Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, η FXCM συνιστά σε όλους τους εταιρικούς, Omnibus (OM) και White Label (WL) πελάτες να υποβάλλουν το αναγνωριστικό LEI.