@
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

EMIR

Ποιοί πελάτες της FXCM επηρεάζονται από το EMIR;

Παρόλο που η οδηγία του EMIR εφα…

Τι είναι το EMIR;

Το EMIR (European Markets Infrastructure Regulation) είναι μία οδηγία π…