@

Πώς μπορώ να ανοίξω έναν λογαριασμό στο Skrill;

Η φόρμα για Άνοιγμα Λογαριασμού μπορεί να συμπληρωθεί μέσω της ιστοσελίδας www.Skrill.com. Επιπλέον, το Skrill, προκειμένου να ολοκληρώσει την αίτησή σας, απαιτεί την υποβολή της ταυτότητάς σας και ενός αποδεικτικού της διεύθυνσης κατοικίας σας. Η FXCM δεν θα αποδεχθεί καταθέσεις από έναν μη ολοκληρωμένο Skrill λογαριασμό. Προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις στις καταθέσεις, ο πελάτης χρειάζεται να ολοκληρώσει την αίτησή του με το Skrill προτού χρηματοδοτήσει μέσω Skrill.

Links Τρίτων Παρόχων: Τα links για όλες τις εξωτερικές ιστοσελίδες έχουν προστεθεί αποκλειστικά και μόνο για την διευκόλυνσή σας και για ενημερωτικούς σκοπούς μόνο. Η FXCM δε φέρει καμία ευθύνη για την εγκυρότητα, το περιεχόμενο ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο έχει σχέση με άλλες ιστοσελίδες, το περιεχόμενο αυτών και τα links τους και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή απώλειες που προκληθούν από τη χρήση αυτού ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου. Όλες οι παραπάνω ιστοσελίδες δεν ελέγχονται από την FXCM και μπορεί να μην τηρούν τους ίδιους κώδικες δεοντολογίας σε σχέση με τη χρήση προσωπικών δεδομένων, την ίδια ασφάλεια ή τα ίδια πρότυπα προσβασιμότητας με τα δικά μας. Σας προτείνουμε να διαβάσετε τον κώδικα δεοντολογίας για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σε κάθε ιστοσελίδα ξεχωριστά.