@

Μπορώ να χρηματοδοτήσω τον εταιρικό trading λογαριασμό μου μέσω Skrill;

Ναι, ωστόσο το όνομα του Skrill λογαριασμού θα πρέπει να ταιριάζει με το όνομα του εταιρικού λογαριασμού με την FXCM.