@

Μπορώ να αποστείλω χρήματα εάν ο Skrill λογαριασμός μου δεν έχει ολοκληρωθεί;

Όχι. Η FXCM δεν θα δεχθεί καταθέσεις από έναν μη ολοκληρωμένο Skrill λογαριασμό. Εάν παραληφθούν χρήματα, η FXCM θα ζητήσει από τον πελάτη να ολοκληρώσει την αίτηση στο Skrill εντός 10 εργάσιμων ημερών. Εάν με το πέρας αυτής της περιόδου, η αίτηση είναι ακόμα μη ολοκληρωμένη, τα χρήματα θα επιστραφούν στον Skrill λογαριασμό από τον οποίο προήλθαν.

Πώς μπορώ να ελέγξω της κατάσταση της αίτησής μου στο Skrill;

  1. Συνδεθείτε στο Skrill.
  2. Επιλέξτε «Ρυθμίσεις».
  3. Επιλέξτε «Όρια & Επαλήθευση».
  4.  Προς το κάτω μέρος της σελίδας, εάν υπάρχουν μηνύματα σχετικά με την επαλήθευση της ταυτότητας, τότε η αίτηση δεν είναι ολοκληρωμένη.

Links Τρίτων Παρόχων: Τα links για όλες τις εξωτερικές ιστοσελίδες έχουν προστεθεί αποκλειστικά και μόνο για την διευκόλυνσή σας και για ενημερωτικούς σκοπούς μόνο. Η FXCM δε φέρει καμία ευθύνη για την εγκυρότητα, το περιεχόμενο ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο έχει σχέση με άλλες ιστοσελίδες, το περιεχόμενο αυτών και τα links τους και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή απώλειες που προκληθούν από τη χρήση αυτού ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου. Όλες οι παραπάνω ιστοσελίδες δεν ελέγχονται από την FXCM και μπορεί να μην τηρούν τους ίδιους κώδικες δεοντολογίας σε σχέση με τη χρήση προσωπικών δεδομένων, την ίδια ασφάλεια ή τα ίδια πρότυπα προσβασιμότητας με τα δικά μας. Σας προτείνουμε να διαβάσετε τον κώδικα δεοντολογίας για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σε κάθε ιστοσελίδα ξεχωριστά.