@

Πώς χρησιμοποιώ το Skrill;

Για να καταθέσετε κεφάλαια μέσω Skrill, θα πρέπει πρώτα να ανοίξετε και να επαληθεύσετε έναν λογαριασμό μέσω Skrill. Παρακαλούμε επισκεφθείτε τη σελίδα Skrill.com για να συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής για Άνοιγμα Λογαριασμού. Μόλις χρηματοδοτήσετε τον Skrill λογαριασμό σας, συνδεθείτε στο MyFXCM.com για να πραγματοποιήσετε μία κατάθεση χρημάτων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Η FXCM δεν δέχεται κεφάλαια από μη ολοκληρωμένους λογαριασμούς Skrill. Για να αποφύγετε τυχόν καθυστερήσεις στην κατάθεσή σας, θα πρέπει πριν πραγματοποιήσετε την κατάθεση του ποσού να έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία επαλήθευσης του λογαριασμού μέσω Skrill.

Links Τρίτων Παρόχων: Τα links για όλες τις εξωτερικές ιστοσελίδες έχουν προστεθεί αποκλειστικά και μόνο για την διευκόλυνσή σας και για ενημερωτικούς σκοπούς μόνο. Η FXCM δε φέρει καμία ευθύνη για την εγκυρότητα, το περιεχόμενο ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο έχει σχέση με άλλες ιστοσελίδες, το περιεχόμενο αυτών και τα links τους και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή απώλειες που προκληθούν από τη χρήση αυτού ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου. Όλες οι παραπάνω ιστοσελίδες δεν ελέγχονται από την FXCM και μπορεί να μην τηρούν τους ίδιους κώδικες δεοντολογίας σε σχέση με τη χρήση προσωπικών δεδομένων, την ίδια ασφάλεια ή τα ίδια πρότυπα προσβασιμότητας με τα δικά μας. Σας προτείνουμε να διαβάσετε τον κώδικα δεοντολογίας για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σε κάθε ιστοσελίδα ξεχωριστά.