@

Μπορώ να χρηματοδοτήσω τον εταιρικό trading λογαριασμό μου μέσω NETELLER;

 Ναι, ωστόσο το όνομα του NETELLER λογαριασμού θα πρέπει να ταιριάζει με το όνομα του εταιρικού λογαριασμού με την FXCM.