@

Μπορώ να κάνω ανάληψη μέσω NETELLER;

Ναι, εάν έχετε χρηματοδοτήσει τον λογαριασμό σας μέσω NETELLER μπορείτε να πραγματοποιήσετε και ανάληψη μέσω NETELLER. Μπορείτε να συνδεθείτε στο www.MyFXCM.com για να υποβάλλετε το αίτημα ανάληψης μέσω NETELLER.