@

Θα έχω κάποια επιβάρυνση ως τέλος διεκπεραίωσης για καταθέσεις μέσω NETELLER;

Οι καταθέσεις που πραγματοποιούνται μέσω NETELLER στην Forex Capital Markets Limited δεν υπόκεινται σε τέλος επεξεργασίας.