@

Υπάρχουν περιορισμοί για τις καταθέσεις μέσω NETELLER;

Ναι, Το ελάχιστο ποσό κατάθεσης είναι 50 νομισματικές μονάδες και το μέγιστο ποσό κατάθεσης είναι 20.000 νομισματικές μονάδες ανά συναλλαγή. Επιπλέον, υπάρχει ένα μέγιστο μηνιαίο όριο καταθέσεων στις 20.000 νομισματικές μονάδες.