@

Μπορώ να αποστείλω χρήματα εάν ο NETELLER λογαριασμός μου δεν έχει ολοκληρωθεί;

Όχι. Η FXCM δεν θα δεχθεί καταθέσεις από έναν μη ολοκληρωμένο NETELLER λογαριασμό. Εάν παραληφθούν χρήματα, η FXCM θα ζητήσει από τον πελάτη να ολοκληρώσει την αίτηση στο NETELLER εντός 10 εργάσιμων ημερών. Εάν με το πέρας αυτής της περιόδου, η αίτηση είναι ακόμα μη ολοκληρωμένη, τα χρήματα θα επιστραφούν στον NETELLER λογαριασμό από τον οποίο προήλθαν.