@

Μπορώ να αποστείλω κεφάλαια μέσω ανταλλακτηρίου (exchange house);

Η FXCM δεν αποδέχεται κεφάλαια μέσω ανταλλακτηρίων (exchange houses). Αυτό το είδος των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων θεωρούνται υψηλού ρίσκου για ξέπλυμα χρήματος. Τα όποια κεφάλαια λαμβάνονται μέσω αυτών των ιδρυμάτων θα επιστρέφονται με την παραλαβή τους.