@

Θα ήθελα να αποστείλω χρήματα χρησιμοποιώντας διαφορετικό τρόπο από τις επιλογές που παρέχετε. Πώς μπορώ να το κάνω αυτό;

Οι επιλογές κατάθεσης που παρέχει η FXCM επιλέχτηκαν για να παρέχουν τις πιο αξιόπιστες και εύκολες λύσεις για τη χρηματοδότηση του λογαριασμού σας. Οποιαδήποτε άλλη μέθοδος από τις παρεχόμενες δεν συστήνεται και μπορεί να εμποδίσει ή να προκαλέσει καθυστερήσεις στη διαδικασία πίστωσης των κεφαλαίων στο λογαριασμό σας.