@

Πόσος χρόνος χρειάζεται για την εμφάνιση της κατάθεσης στον FXCM trading λογαριασμό;

Για καταθέσεις μέσω κάρτας απαιτείται τυπικά μια εργάσιμη μέρα για να πιστωθούν τα κεφάλαια στον trading λογαριασμό. Για τα εμβάσματα χρειάζονται τυπικά 3 με 5 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης.