@

Ποιο είναι το Swift Code της τράπεζάς μου;

Ο πιο άμεσος τρόπος για να βρείτε το Swift Code της τράπεζάς σας είναι να επικοινωνήσετε με την τράπεζα. Οι περισσότερες τράπεζες έχουν αυτές τις πληροφορίες στην ιστοσελίδα τους. H FXCM δεν μπορεί να σας παρέχει το Swift Code της τράπεζάς σας. Βεβαιωθείτε ότι υποβάλλετε σωστές και ακριβείς πληροφορίες των τραπεζικών σας στοιχείων όταν υποβάλλετε αίτημα ανάληψης χρημάτων, για να αποφύγετε τυχόν καθυστερήσεις.

Το Swift Code είναι μια τυποποιημένη μορφή για τους Κωδικούς Αναγνώρισης Επιχειρήσεων (BIC) και χρησιμοποιείται για να αναγνωρίσει τις τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παγκοσμίως - υποδεικνύει ποιο ίδρυμα είναι και πού βρίσκεται. Αυτοί οι κωδικοί χρησιμοποιούνται όταν μεταφέρονται χρήματα μεταξύ τραπεζών, ιδίως για διεθνείς τραπεζικές μεταφορές ή πληρωμές μέσω SEPA. Οι τράπεζες χρησιμοποιούν επίσης αυτούς τους κωδικούς για την ανταλλαγή μηνυμάτων.