@

Επιθυμώ να κλείσω τον FXCM λογαριασμό μου.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.