@

Μπορώ να επισκεφτώ το τοπικό υποκατάστημα της Barclays και να χρησιμοποιήσω το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης (ATM) ή να ζητήσω την απευθείας κατάθεση χρημάτων στον λογαριασμό σας;

Όχι. Οι καταθέσεις μέσω ATM ή τραπεζικών υποκαταστημάτων συνήθως λαμβάνονται από την FXCM χωρίς τις απαραίτητες πληροφορίες για τον λογαριασμό ή τον κάτοχό του. Στην περίπτωση λήψης αυτών των καταθέσεων, η FXCM θα χρειαστεί πρόσθετα έγγραφα για την επαλήθευση του κατόχου ή για την επιστροφή του ποσού. Παρακαλώ σημειώστε ότι η FXCM δεν μπορεί να εγγυηθεί ούτε την παραλαβή ούτε την επιστροφή τέτοιου είδους πληρωμών.