@

Διατηρώ λογαριασμό στην Barclays. Μπορώ να χρησιμοποιήσω την online μεταφορά χρημάτων ή την υπηρεσία πληρωμής λογαριασμών για τη χρηματοδότηση του FXCM λογαριασμού μου;

Η FXCM δεν συστήνει τη χρήση της online μεταφοράς χρημάτων ή της υπηρεσίας πληρωμής λογαριασμών ως τρόπο κατάθεσης λόγω της πιθανότητας παραλαβής των κεφαλαίων με ανεπαρκείς πληροφορίες λογαριασμού. Αν ληφθούν τα κεφάλαια με αυτή τη μέθοδο, η FXCM μπορεί να ζητήσει πρόσθετα έγγραφα προκειμένου να επαληθεύσει τον κάτοχο των κεφαλαίων (όπως εκκαθαριστικό τραπεζικού λογαριασμού που θα εμφανίζει τη συναλλαγή).