@

Πόσος χρόνος χρειάζεται για την παραλαβή του εμβάσματος;

Χρειάζονται 1-2 εργάσιμες ημέρες για την παραλαβή των τραπεζικών εμβασμάτων εντός του Ηνωμένου Βασιλείου και συνήθως 3-5 εργάσιμες ημέρες για τα διεθνή εμβάσματα (εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου).