@

Σε ποιόν θα αποσταλεί το έμβασμα;

Τα εμβάσματα αποστέλλονται στην FXCM.