Σε ποιόν θα αποσταλεί το έμβασμα;

Τα εμβάσματα αποστέλλονται στην Forex Capital Markets Ltd.